Werk je in Marketing and Sales dan kom je al regelmatig Engelstalige termen tegen. Marketing and Sales hebben veel met elkaar te maken. Daarom hoor je tegenwoordig vaak de term: Smarketing. Een woord dat aangeeft dat sales en marketing vele raakvlakken hebben.
Het gaat om het product aan de man/vrouw te brengen en het vervolgens te verkopen.
We hebben een aantal Engelse Marketing and Sales termen voor je.

Daarnaast moet je ook een goed en professioneel zakelijk gesprek in het Engels kunnen voeren. Lees daarom ook de tips.

Engelse Marketing en Sales termen

 • Monthly Recurring Revenue (MRR)
 • Opbrengsten die maandelijks terugkomen. Vaak is dat door een abonnement of het inschrijven op een terugkerende dienst.
 • Customer Acquisition Cost
 • Het bedrag dat het bedrijf uit moet geven om een nieuwe klant binnen te halen. Als je deze kosten precies kent kun je ook kijken wat het meeste rendement oplevert.
 • Signup Conversion Rate
 • Het percentage bezoekers van de website die zich ook daadwerkelijk aanmelden voor een product of service.
 • Analytics
 • Het registeren van activiteiten van bezoekers aan de website zodat een goed inzicht wordt verkregen over wat zij op de website doen. Dit om uiteindelijk aanpassingen te doen die meer conversie opleveren. Bekend is Google Analytics.
 • Bounce Rate
 • Het aantal mensen die op een pagina van de website terecht komen en deze daarna weer verlaten zonder iets aan te klikken of verder te gaan.
 • Buyer Persona
 • Een omschrijving van jouw ideale klant. Daarvoor doe je (demografisch) marktonderzoek. Zo kun je voorspellingen doen over bijvoorbeeld koopgedrag. Je weet zo ook wie je uiteindelijke, meest ideale klant is.
 • Comparative Advertising
 • Een vorm van adverteren waarbij het bedrijf een directe vergelijking maakt met een ander merk of bedrijf. (bijvoorbeeld, ‘wij zijn de goedkoopste supermarkt’).
 • Relationship Marketing
 • Alle activiteiten die er op gericht zijn om een langdurige, waardevolle relatie aan te gaan met een
 • persoon of bedrijf. Deze strategie is waardevol omdat de kosten voor het verkrijgen van een nieuwe klant vaak hoog zijn.
 • S.W.O.T. Analysis
 • S.W.O.T. staat voor: strengths, weaknesses, opportunities and threats. Dit kan je toepassen als je in beeld wilt brnegen wat de sterke kanten, zwaktes, kansen en bedreigen voor jouw product of dienst zijn.
 • User Experience
 • Een term die je tegenwoordig vaak hoort in combinatie met ‘The user journey’. Het gaat om de ervaring die een klant heeft met jouw product of dienst of merk. Vanaf de oriëntatie, het gebruik en de ervaringen tijdens het gebruik. Doel is om dit zo goed in beeld te brengen dat klanten ambassadeurs van jouw dienst of product worden.
 • Unique Selling Proposition / Point
 • Iets in jouw product of dienst waarmee jij je onderscheidt van jouw concurrent. Dat kan een service zijn, de prijs, kwaliteit enz.

Bekijk ook het uitgebreide artikel over Engelse marketing en Sales terminologie.

Ook handig om te weten hoe je het beste kunt onderhandelen in het Engels.

Reader Interactions