Voortgezet onderwijs

vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar. Er zijn vier verschillende leerwegen die niet alleen van niveau verschillen maar ook qua beroepsgericht en theoretisch onderwijs. De beroepsgerichte 10 profielen zijn: bouwen, wonen en interieur; produceren, installeren en energie; mobiliteit en transport; media, vormgeving en ICT; maritiem en techniek; zorg en welzijn; economie en ondernemen; horeca, bakkerij en recreatie; groen; dienstverlening en producten. Daarnaast zijn er 4 theoretische leerweg profielen: techniek, zorg en welzijn; economie; landbouw.

Na het succesvol afleggen van de vmbo examen kiezen veel scholieren ervoor om een bijpassend beroep te leren aan het middelbaar beroepsonderwijs ofwel studie. Ook kunnen scholieren er voor kiezen om door te stromen naar de havo of direct te beginnen met werken.

havo

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) duurt 5 jaar. In deze periode worden de leerlingen voorbereid op een vervolgstudie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Een school voor voortgezet onderwijs mag zelf bepalen of zij een leerling toelaten of niet. Dit gebeurd meestal aan de hand van het schooladvies van de basisschool en de cito toetsscore. Sommige scholen hanteren ook een eigen toelatingstest.

In klas 4 en 5, ook wel de bovenbouw genoemd, kunnen de scholieren kiezen uit 4 richtingen: natuur en techniek; natuur en gezondheid; economie en maatschappij; cultuur en maatschappij. Elk profiel bevat 2 of 3 bijpassend die verplicht zijn, net als 1 of 2 profielkeuzevakken en een profielwerkstuk. De leerlingen doen examen in 7 vakken terwijl de andere vakken afgerond worden met een schoolexamen.

vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) duurt 6 jaar. De opleiding bereidt scholieren voor op een studie aan de universiteit. De scholen die vwo aanbieden mogen zelf beslissen of zij een leerling aannemen. Meestal gebeurd dit aan de hand van het schooladvies van de basisschool, cito toetsscore en/of een eigen toelatingstest.

In de bovenbouw (klas 4, 5 en 6) moeten leerlingen kiezen uit 4 richtingen: natuur en techniek; natuur en gezondheid; economie en maatschappij; cultuur en maatschappij. Naast de verplichte profielvakken moeten de scholieren 1 of 2 profielkeuzevakken kiezen en 1 vak in het vrije deel doen. Ook vwo leerlingen moeten een verplicht profielwerkstuk maken. In het laatste jaar doen de vwo-leerlingen in 8 vakken eindexamen terwijl de overige vakken afgerond worden met schoolexamens.

Handige tips

Cito toets

people-2557396_1920

Een studiekeuze maken

mbo

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) staat het opleiden van studenten voor een beroep centraal. De opleidingen worden aangeboden op verschillende niveaus (1, 2, 3 en 4) met voor elk niveau bijpassende toelatingseisen.

 1. Entreeopleiding
  De entreeopleiding duurt 1 jaar en is bedoeld voor jongeren zonder een diploma. Het bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo niveau 2 opleiding.
 2. Basisberoepsopleiding
  De basisberoepsopleiding duurt 1 tot 2 jaar en bereidt leerlingen na de basisberoepsgerichte leerweg voor op beroepen met uitvoerende werkzaamheden.
 3. Vakopleiding
  De vakopleiding duurt 2 tot 3 jaar. Tijdens deze opleiding leren de leerlingen zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. Leerlingen van de van gemengde, theoretische en kadergerichte leerwegen aan vmbo of havo kunnen hier hun studieloopbaan voortzetten.
 4. Middenkaderopleiding
  De middenkaderopleiding duurt 3 jaar (in sommige gevallen maximaal 4 jaar). De leerlingen leren tijdens de opleiding werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. De leerlingen die de opleiding afronden kunnen ervoor kiezen om verder te studeren op het hbo. Scholieren uit de gemengde, theoretische en kadergerichte leerwegen aan het vmbo of havo mogen van start gaan met een middenkaderopleiding.
 5. Specialistenopleiding
  De specialistenopleiding is een eenjarige opleiding voor leerlingen die een vakopleiding hebben afgerond.

Er zijn 3 verschillende soorten mbo opleidingcentra. Roc’s hebben vrij breed aanbod voor opleidingen in verschillende beroepssectoren. Aoc’s leiden leerlingen op voor beroepen in de groene sector. De vakscholen bieden opleidingen aan voor beroepen in een bijzonder beroepenveld.

library-869061_1920

hbo

Het hoger beroepsonderwijs (hbo) opleidingen zijn te volgen aan een hogeschool. Een hbo opleiding is toegankelijk voor leerlingen die een mbo niveau 4, havo of vwo diploma hebben gehaald. Daarnaast is het ook mogelijk om via een toelatingstest voor personen die ouder zijn dan 21 jaar toegang verkrijgen tot een hbo-opleiding. De studenten worden klaargestoomd om hogere functies te bekleden in het werkveld of een master te volgen. Tijdens de opleiding proberen de hogescholen het ervoor te zorgen dat het onderwijs aansluit op het praktijk en op de overdracht van relevante theoretische kennis.

Een hbo opleiding duurt meestal 4 jaar waarin 240 ects studiepunten behaald moeten worden. Wanneer studenten hebben gekozen voor een versneld traject is het de bedoeling dat zij 3 jaar over de opleiding doen. De studie begint met een propedeusejaar. Na het behalen van een propedeusediploma kan men eventueel ook overstappen naar het 2e jaar van een andere studie. Er moet wel rekening worden gehouden met eventuele extra toelatingseisen van de specifieke opleiding. Na het afronden van je hbo studie mag je de titel bc. (baccalaureus) voeren.

wo

Het wetenschappelijk onderwijs (wo) is toegankelijk voor studenten met een bachelor diploma. Na het succesvol afronden van een hbo of en universitaire bachelor kun je direct doorstromen naar minimaal 1 aansluitende master opleiding. In andere gevallen zul je een pre-masteropleiding moeten volgen. De tijdsduur hiervan kan variëren van enkele maanden tot een jaar. Een master studie is vakgericht en daarom staan slechts een aantal vakken centraal. Tijdens een wetenschappelijke opleiding staat zelfstandig leren en diepgang centraal. De studenten krijgen te maken een theoretisch en abstract lesvorm waar zij zelf nieuwe kennis over dienen te genereren. Het hoge tempo van de studie zorgt ervoor dat studenten gedisciplineerd en gestructureerd aan de slag moeten gaan.

Na het behalen van een universitaire master mag je de titel MA of MSc voeren. Dit staat voor Master of Arts of Master in Science.